Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

четвртак, 25. децембар 2014.

NAUČITE DA REŠAVATE PROBLEME

Pet koraka u razrešavanju problema

1.    Jasno identifikovati problem

Dajte sebi vremena da razmislite o problemu, tako da izbegnete impulsivne reakcije. Pauziranje omogućava da jasno identifikujete šta je problem. To nije uvek lako, naročito kada imamo posla sa posledicama problema. Radi što jasnijeg definisanja problema od koristi mogu biti sledeća pitanja:

 • Šta je to što mi se ne dopada u ovoj situaciji?
 • Šta tačno treba da se menja?
 • Šta ja želim?
 • Šta je moj cilj?   
 • Kako bi ovo izgledalo da problem ne postoji?
 • Koje su prepreke u rešavanju problema?
 • Šta me sprečava da ostvarim svoj cilj?

Drugi pristup je da se "počne od kraja." Zamislite da ste ustali jedno jutro i da problema više nema. Kako biste znali da je nestao? Šta bi bilo drugačije? Kako bi ljudi delovali drugačije?

2.    Lista mogućih rešenja

Postoji više načina za rešavanje bilo kog problema. Da biste započeli proces pronalaženja odgovora, napravite spisak što više mogućih rešenja (npr. promene koje možete napraviti), ako možete bez predrasuda ili procene njihovog potencijala efektivnosti. Što više mogućih rešenja pronađete, to je veća verovatnoća da se nađe rešenje za  problem i prevazilaženje prepreka.
U ovoj fazi, bitno je da ne eliminišete bilo kakvo rešenje, pa čak i ako se čini nemogućim na prvi pogled. Kasnije, kada se pogleda u drugom svetlu, možda ono može da ponudi neku ideju.

уторак, 23. децембар 2014.

Alkoholizam, narkomanija i „ZAVISNIČKA LIČNOST“

Usled korišćenja i efekata psihoaktivnih supstanci (PAS), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti (karakteristična zavisnička ličnost). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na  „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“.

Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da realizuje svoje irealne ciljeve.
NAPOMENA
Promene karaktera, ličnosti i problemi ponašanja su glavne karakteristike i obavezan deo bolesti zavisnosti 


Najčće karakteristike zavisničkog ponašanja su:

1.       Socijalna i emocionalna nezrelost

Ne preuzima adekvatnu ulogu u porodici i široj socijalnoj zajednici.
Nesposobnost preuzimanja odgovornosti kroz nerealan, nezreo pristup procesu življenja.
“Pozajmio sam novac da bih uložio u noćni klub, a na kraju sam potrošio sav novac na alkohol, a dug su morali da vrate roditelji.”
“Roditelji su me poslali u Ameriku da završim IV razred SŠ, a ja sam se vratio posle mesec dana, jer tamo nisam mogao da se drogiram.”

2.       Nedostatak samodiscipline

Nedoslednost i odsustvo čvrstog stava – nepoštovanje datih obećanja i planova.
“Kasnio sam na časove i nije me bilo briga za posledice koje sam snosio.”
“Obaveze koje sam imao stalno sam odlagao za sutra, a sutra ponovo za sutra – učenje za ocene koje je trebalo da popravim u školi stalno sam odlagao za sutra, i pošto nikada nisam ni učio pao sam godinu”
“Kada mi se otac vratio iz inostranstva, plakao je i molio me je na kolenima da mu obećam da više neću uzimati drogu. Ja sam mu obećao, ali sam nastavio da se drogiram, jer mi očeve suze tada nisu ništa značile”

понедељак, 22. децембар 2014.

Promocija knjiga u Rimskoj dvorani


22.12.2014. godine u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda održana je promocija knjiga "Izgubljeni u virtuelnom svetu - zavisnost od interneta i video igara" i "Zavisnost od kockanja - sa terapijskim priručnikom".
Govornici na promociji su bili:
Prof. Dr Marko Munjiza
Prof. Dr Ivan Dimitrijević
Prof. Dr Petar Nastasić
i autori knjiga
Prim dr Ivica Mladenović
Dr Goran Lažetić
Kroz nekoliko fotografija prenosim deo promocije.

уторак, 16. децембар 2014.

Zavisnost od kockanja – finansijska zaštita porodice

Cilj je:

 • Identifikovati sve realne mogućnosti pristupa novcu i staviti ih pod kontrolu
 • Zaštititi porodicu od daljeg osiromašenja i propadanja

Osim izbegavanja izloženosti  kockanju, trebalo bi da se ograniči i pristup novcu koliko god je to moguće.
    Ako posumnjate da je član porodice patološki kockar, morate brzo da delujete. Patološki kockari mogu uništiti finansijsku sigurnost porodice u samo nekoliko dana. Oni ne mogu i ne misle na posledice, a dokle god kockar ima pristup novcu, on će se kockati!

     Ne brinite o tome da li će on / ona biti ljuti na vas! Vi se  borite za  budućnost cele porodice. Naravno, ako je kockar nasilne prirode budite oprezni, ali ako je to slučaj, možda zavisnost od kockanja i nije primarni problem već neka druga psihopatologija.
    Praktični saveti za osobe koje žive sa zavisnikom od kocke:

 • Čim posumnjate da se radi o patološkom kockanju razgovarajte. Većina kockara zna da ima problem, ali jednostavno nisu sposobni da zaustave takvo ponašanja. Mnoge posledice patološkog kockanja mogu biti svedena na minimum ako porodica uzima ozbiljno prve znake problema i rešava problem čim postoji i najmanja sumnja na zavisnost od kockanja
 • Ne mislite da će odmah da prihvate da imaju problem. Većina kockara će u početku reći kako mogu da smanje kockanje i da ga drže pod kontrolom. Najvećem broju kockara treba savet i stručna pomoć
 • Zatvorite sve zajedničke štedne i tekuće  račune. Ne dozvolite da Vaša plata automatski bude dostupna patološkom kockaru

Kritrijumi za dijagnostiku zloupotrebe/zavisnosti od benzodiazepina i klinička slika

kriterijum za odredjivanje zloupotrbe i zavisnosti od benzodiazepinaTranskript:PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS)


Pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), Svetske zdravstvene organizacije.

Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju psihičke i telesne funkcije kod čoveka i mogu da izazovu  psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost.

U psihoaktivne supstance spadaju: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  kokain, ekstazi, opijum,  metadon, organski rastvarači, lepila,, nikotin,  LSD,  PCP, anaboličke steroide...
                       i benzodiazepini....

PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS)


LEGALNE – kontrolisane i posebno oporezovane – (npr. alkohol, duvan)

LEGALNE – izdaju se samo na lekarski recept i strogo pod kontrolom lekara – (npr. sedativi)

ILEGALNE – zakonom zabranjeno spravljanje, distribucija, prodaja i omogućavanje korišćenja (kanabis, opioidi, kokain, amfetamin, ekstazi....)

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE ZLOUPOTREBE / ZAVISNOSTI


Međunarodna klasifikacija bolesti MKB 10
Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja  F1x


F13   Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe sedativa ili hipnotika
F13.0   Akutna intoksikacija
F13.1  Štetna upotreba
F13.2  Sindrom zavisnosti
F13.3  Apstinencijalni sindrom

Zloupotreba supstanci koje nisu psihoaktivne supstance kao što su laksativi, aspirin itd... treba da bude šifrirana upotrebom F55 (zloupotreba supstanci koje ne izazivaju zavisnost).

петак, 12. децембар 2014.

PROMOCIJA KNJIGA

22.12.2014. u 19h

Biblioteka grada Beograda
Rimska dvorana
Knez Mihailova 56


Promocija knjiga


Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom


Izgubljeni u virtuelnom svetu 

 zavisnost od interneta i video igara


уторак, 9. децембар 2014.

PREVENCIJA PONOVNOG KOCKANJA (RECIDIVA)

RECIDIV -  vraćanje u bolest, tj. ponovno kockanje, pacijenta koji se već lečio ili je u tretmanu.


A. Nastanak recidiva: 


 • Odluka 
 • Pre nego što dođe do akta kockanja, odluka da se kockate je već doneta! Ako imate potrebu da se kockate, pozovite osobu od poverenja ili pronađite istog trenutka neku drugu aktivnost. Bitno je odbiti prvi nalet impulsa za kockanjem, tako što  ćete govoriti sebi  „Samo danas neću da kockam“. 
 • Novac
 • Kockanje je nemoguće bez novca! Oslobodite se kreditnih kartica, a za Vaš novac neka bude neko drugi zadužen. Imajte na raspolaganju minimalnu količinu novca samo za najneophodnije potrebe, koje ste prethodno dogovorili sa bliskim osobama.
 • Vreme 
 • Kockanje se ne može realizovati ako nemate vremena!
Napravite raspored svojih dnevnih aktivnosti. Važno je da osim profesionalnih obaveza nađete vremena za rekreaciju, kao i druženje sa svojom porodicom.

 •  Kockarnice
Kockanje je nemoguće bez ustanova koje organizuju tu aktivnost. Već smo rekli da postoji normalno kockanje, međutim, kod osoba kod kojih se razvila bolest, neophodna je prevencija, tj. izbegavanje ustanova koje organizuju igre na sreću. Osobe koje rizično ili problematično kockaju moraju u dogovoru sa osobama od poverenja da ograniče novac
predviđen za kockanje.  

среда, 3. децембар 2014.

LJUBAVNICA

U očima tvojim Neretva teče...
Davim se u njenim dubinama
i ne primećujem
kako je prekrasan Mostar uveče
kad se upale sve te zvezde
okupljene oko Meseca.
Osećam samo ruku,
tvoj dlan,
topao kao Hercegovina,
kako mi ljubav pruža,
i ti
kao najlepša ruža,
tek ispupela
izdigla si se nad tom
magijom celom,
obasjana,divna,
kao vila...

SAMO TI

Tražio sam te po celom kosmosu
među zvezdama...
Tražio sam te i na Zemlji,
po mnogim gradovima,
ispod kamenja
i ronio u dubine mora
sa nadom da te možda tamo nađem...
Tražio sam te u bajkama
i u maštanjima,
ali ne mogoh da te nađem.

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja.

Šta je „terapija poezijom“?

Pesme nas podstiču. da putem energije u rečima, ritmu glasa i osećanjima unutar nas koje one produkuju,  probudimo, oslobodimo,  i iskusimo kvalitetnije i život.

Pesme se ne odnose samo na sadašnji trenutak, več su i glasnici prošlosti, ali i važne su poruke za buduća dešavanja. Pesme mogu otkriti dubok uvid u osećanja.

Terapija poezijom je oblik bibliterapije (korišćenje književnog materijala u terapijske svrhe očuvanja i unapređenja psihičkog zdravlja).

Terapija poezijom podrazumeva tri bitna elementa: pacijenta, terapeuta, i literaturu (poeziju) . Cilj terapije poezijom je da se postigne psihološko zdravlje (ozdravljenje) kroz upotrebu poezije. U terapiji poezijom, čitaju se pesme kako bi se izazvao emocionalni odgovor . Izbor poezije direktno utiče na emocionalno stanje kod pacijenta, a terapeut se oslanja na procenu stanja (ili dijagnozu obolenja)  birajući materijal koji će se koristiti u terapiji. Pacijent daje emotivne, verbalne, a i fizičke reakcije tokom čitanja poezije. Analizira se reakcija  na više nivoa (socijalni, kognitivni...). Ovaj metod omogućava pacijentu da istražuje svoja osećanja koja su zatrpana u  podsvesti i da se dođe do bitne suštine  na koji nacin se ta osećanja odnose na njene/njegove trenutne životne okolnosti.

уторак, 2. децембар 2014.

DEFINICIJE, TIPOVI I RAZVOJ ALKOHOLIZMA (PPT)


Šta je alkohol? Dejstvo alkohola, Alkoholemija, Alkohol
PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
Definicije Alkoholizam
Podela prema načinu nastanka i razvoja alkoholizma:
Druga starija podela koja se ređe koristi:
Tipologija po Jellineku
Standardno piće
Rizično pijenje alkohola u različitim populacionim grupama
Definisani obrasci pijenja alkohola
Pretoksikomanska faza alkoholizma
Toksikomanska faza alkoholizma

петак, 28. новембар 2014.

Epidemiologija, skrining i dijagnostika alkoholizma kod žena

Epidemiologija, Alkohol i trudnoća, Faktori rizika za nastanak alkoholizma kod žena, Skrining alkoholizma, Skrining se koristi za ranu identifikaciju rizičnog i štetnog pijenja, kao i zavisnosti od alkohola, Test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja (AUDIT), T-ACE, Definicija obrazaca rizičnog pijenja i alkoholizma, Dijagnoza alkoholizma kod žena, MKB – 10,  Način dolaska, Alkoholna anamneza, Laboratorijski testovi ukratko kroz PowerPoint prezentaciju.

Vodič za odgovorno pijenje alkohola

Institut za mentalno zdravlje, kolaborativni centar SZO za edukaciju, pokrenuo je u martu 2014.godine projekat pod nazivom „Odgovorno pijenje u Srbiji“. Projekat su, u kontekstu društvene odgovornosti, finansijski podržali najveći proizvođači piva u Srbiji, a značajno je da je ovo prvi nacionalni projekat u Srbiji iz oblasti smanjenja štetne upotrebe alkohola. Ciljevi projekta su: smanjenja štetne upotrebe alkohola, prevencija  alkoholizma i sa alkoholom povezanih poremećaja, edukacija stanovništva o niskorizičnom stilu pijenja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja građana Srbije.


уторак, 25. новембар 2014.

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizmaRepublička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac
Dr Ivica Mladenović, mr sc. med. Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Sekretar
Dr Goran Lažetić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


понедељак, 24. новембар 2014.

PRODUŽNA REHABILITACIONA GRUPA U SKLOPU LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI

U svim organizacionim jedinicama Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje terapijski program se sprovodi u tri faze:
1) pripremno-orijentaciona faza koja se odvija kroz dispanzer
2) intenzivna faza u dnevnim bolnicama ili kliničkom odeljenju,
3) produžno-rehabilitaciona faza

Produžna (rehabilitaciona) faza lečenja  nastavlja na intenzivnu fazu i traje u proseku oko dve godine. U okviru ove faze lečenja postoje produžne rehabilitacione grupe.

 Produžna mešovita rehabilitaciona grupa mladih zavisnika organizuje se jednom sedmično– a grupa zajedno sa roditeljima svakog prvog u mesecu ili po potrebi i češće.

недеља, 23. новембар 2014.

Knjiga: Internet - gospodar ili potčinjeni (2006) PDF

Lažetić Goran:
Internet – gospodar ili potčinjeni.
Beograd: Autor; 2006.
ISBN 86-908323-0-0

Internet gospodar ili potčinjeni je knjiga napisana 2004. godine, a objavljena u januaru 2006. godine. To je bila prva knjiga posvećena problemu zavisnosti od interneta kad se o tome čak i ništa nije znalo. Napisana upravo da obavesti čitaoce na jedan jednostavan i popularan način i na tu preteću problematiku.
Prikaz knjige je objavljen i  u časopisu Engrami 2008. godine

среда, 19. новембар 2014.

ZDRAVSTVENE POSLEDICE ZBOG UZIMANJA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Bolesti zavisnosti su bolest mozga! Ali uzimanje psihoaktivnih supstanci odražava se
na celokupan organizam sa sledstvenim posledicama. 

HIV, HEPATITIS B,C I DRUGE INFEKTIVNE BOLESTI


Zloupotreba supstanci ne dovodi samo do pada imunog sistema (čime je organizam podložniji raznim infekcijama) već je povezana i sa visokorizičnim ponašanjem kao što je korišćenje „zajedničke igle“, seksulani odnosi bez zaštite... Takvo visoko rizično ponašanje u kombinaciji sa oslabljenim imunitetom značajno povećava rizik od dobijanja HIV – ADIS, hepatitsa B i C, kao i drugih infektivnih obolenja. 


Mnogi zavisnici tek kada dodirnu dno traže pomoć. Heroin sam počela da uzimam sa svojih 17 godina, prvo na nos, a zatim iglom. Nisam razmišljala o posledicama, niti sam mislila da ih može biti. Htela sam da se osećam lepo. Bilo mi je važno samo da uzmem heroin, o sterilnoj igli - nisam ni znala šta je to. Sa 19 godina otkrili su da imam hepatits C, ali bez obzira na saznanje da sam “zaražena”, tome nisam pridavala prevelik značaj. Nastavila sam i dalje da uzimam heroin. A zatim nekoliko godina kasnije kao grom iz vedra neba „HIV pozitivna“. Tu se srušio ceo moj svet. Šta dalje? Otišla sam da se lečim od zavisnosti, ali hepatitis C i HIV stoje mi iznad glave kao velike posledice mog drogiranja, nerazmišljanja i olakog shvatanja droga. Kako sad da se nosim sa tim?

PODELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 DROGE  I  ALKOHOL OZNAČAVAMO POJMOM  PSIHOAKTIVNE  SUPSTANCE (PAS)!

Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju telesne i psihičke funkcije kod čoveka i izazivaju psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost.

Pod psihoaktivnim supstancama podrazumevamo: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  kokain, ekstazi, opijum,  metadon, organske rastvarače, lepila, benzin, neke boje i lakove, nikotin,  LSD,  PCP, anaboličke steroide...

среда, 12. новембар 2014.

RAD NA SAMODISCIPLINI I STRUKTURACIJI VREMENALjudi su skloni da potiskuju negativne aspekte svoje ličnosti, a da precenjuju svoje pozitivne osobine, stvarajući sami o sebi nerealnu i idealizovanu sliku. Često zbog toga dolaze u konflikt sa okolinom, nakon čega mogu ili da budu agresivni prema okolini, ili da se povuku u sebe. Teško je menjati već usvojene stavove i obrasce ponašanja, pa čak, i kada postanemo svesni njih, trudimo se da ih opravdamo. Prvi korak u rešavanju problema je „što bolje upoznati sebe” kroz analizu svojih postupaka, a potom menjati one nepoželjne osobine kroz tačno isplanirane aktivnosti. 

четвртак, 30. октобар 2014.

KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA DA SE LEČI (ALKOHOLIZAM, NARKOMANIJA, KOCKANJE, INTERNET, VIDEO IGRE)?Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije.

Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami  ne pokažu da HOĆE da se leče!

среда, 22. октобар 2014.

VODIČ ZA RODITELJE – psihoaktivne supstance (PAS)

Biti roditelj nije lako – kao što ni odrastanje nije uvek lako.

Ima mnogo konfliktnih situacija u životu deteta. Deca imaju potrebu da budu nezavisni, da sami donose svoje odluke, i da budu poštovani i voljeni.

Važno je da se roditelji upoznaju sa problemima svog deteta, konfliktnim situacijama u okviru porodice – što može da bude i razlog za eksperimentisanje ili uzimanje psihoaktivnih supstanci.

уторак, 21. октобар 2014.

Vodič za roditelje – Internet i neprikladan sadržajUključuje razne informacije koje roditelji ne bi želeli da njihovo dete gleda, i koje suštinski nisu prikladne za decu. Ponavljano gledanje takvog materijala ima i određene psihološke efekte na samo dete. Istraživanja pokazuju da deca i adolescenti imaju ponašanje koje se često bazira na onome što vide (modeliraju sebe prema viđenim kalupima). 

понедељак, 20. октобар 2014.

ALKOHOL I DROGE: PREVENCIJA JE NAJBOLJA STRATEGIJA 

Zašto je adolescencija kritičan  period?


Rani početak uzimanja PAS povećava rizik od brzog i ozbiljnog razvijanja bolesti zavisnosti. Supstance menjaju biohemijske procese u mozgu, i utiču na rad svihvažnih organa u telu  – i osim zavisnosti mogu se razviti i druge ozbiljne posledice.

Povećan rizik od uzimanja PAS je naročito izražen tokom vremena životne tranzicije kao što je promena škole, preselenje, razvod roditelja... 

четвртак, 16. октобар 2014.

Internet - rizik od interakcijePostoji velika razlika između korišćenja televizije i interneta. Mnogi roditelji za svoju decu koriste ista pravila i norme, i za internet kao i za TV. Međutim, upravo zbog interaktivnosti, međusobnih komunikacija između korisnika, internet se ne može porediti sa televizijom. Deca komuniciraju sa drugim ljudima iz celog sveta putem e-maila, instant poruka, chat room-a, foruma, multimrežnih igara, drugih aplikacija za komunikaciju. 

ZNAČAJ PRIMARNE PORODICE U REHABILITACIONOJ FAZI LEČENJA MLADIH ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCIU radu rehabilitacione grupe uključuju se i drugi  članovi porodice (cela porodica). Posmatrajući primarnu porodicu – sagledavamo je u celini bračni subsistem kao i sibling subsistem. Prema Ackermanu  funkcije moderne porodice su: obezbeđivanje materijalnih potreba i hrane emocionalnih veza i porodičnih odnosa, razvijanje ličnog identiteta oblikovanje seksualnih uloga, socijalna integracija i individualna kreativnost i inicijativa [1]. Po Steingglassu “alkoholičarska porodica je sistem u kome je jedan  član alkoholičar, tako da alkoholizam i ponašanja vezana za pijenje alkohola postaju centralni organizacioni principi porodičnog života” [2]

среда, 15. октобар 2014.

MOTIVACIJAPoslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstineciji.
 1. Zadatak porodice je da pronađe početnu motivaciju.
 2. Zadatak lekara je da unapredi motivaciju.

уторак, 14. октобар 2014.

PRVI INTERVJU KOD BOLESTI ZAVISNOSTIPsihoaktivna supstanca  (termin je uvela Svetska zdravstvena organizacija u 10. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti – MKB X, ICD 10: 1992) je hemijska materija koja unošenjem u organizam menja psihičku strukturu i duševni život čoveka. U psihoaktivne supstance (PAS) spadaju alkohol, heroin, kokain, opijum,  morfijum, marihuana, LSD, ekstazi, amfetamini, tramadol (trodon), benzodiazepini, barbiturati, lepak, bronza, rastvarači, PCP, itd... Načini uzimanja PAS su: i.v. (preko vene), potkožno injekcijom, pušenjem, inhaliranjem, ušmrkavanjem, gutanjem, neki drugi načini (rektalna, vaginalna sluzokoža).

четвртак, 9. октобар 2014.

Nasilje preko internetaBilo koja vrsta uznemiravanja ili maltretiranja drugih,  proganjanje (cyberstalking), vređanje i omalovažavanje, iznošenje neistina (kleveta), mržnja i diskriminatorske izjave (bez obzira da li je nasilnik toga svestan) u cilju ugrožavanja života i zdravlja druge osobe, preko e-mail, chat soba, instant poruka, vebsajtova (uključujući i blogove), ili tekstualnih poruka je elektronsko nasilje.
U poslednje vreme sve više mladih ljudi postaju žrtve nekog od oblika elektronskog nasilja (vršnjačko nasilje). Dosadašnja istraživanja ne ukazuju na razliku među polovima, kako među žrtvama, tako i među nasilnicima. Bez fizičkog kontakta sa drugima, deca i mladi teže vide i razumeju štetu koju njihove reči mogu naneti. Školski tračevi nađu svoj put do bloga i žrtva trača oseća da je u rukama nepoznatog internet nasilnika. 

уторак, 7. октобар 2014.

ZAVISNOST OD KOCKANJA I NASILJE U PORODICI - ČINJENICEJedna od čestih posledica patološkog kockanja je i nasilje u porodici. Navodim neke činjenice:

 • Postoje mnogi oblici nasilja u porodici: fizičko nasilje, seksualno zlostavljanje, psihološko i emocionalno zlostavljanje, socijalna zloupotreba, finansijska zloupotreba, uznemiravanje i praćenje 

ŠTA JE ZAVISNOST OD KOCKANJA?Termini koji se koriste:


 •     kockanje
 •     patološko kockanje
 •     zavisnost od kockanja
 •     kompulsivno kockanje


Sa brzim širenjem legalizovanog kockanja, kao što su kockarnice, lutrije, i on-line kockanje, „kockarsko ponašanje” je u porastu. Zavisnost od kockanja je poremećaj koji je brzo dosegao ozbiljne razmere, a sve učestalije pojavljivanje osoba sa problemom zavisnosti od kockanja dovelo je do toga da je od 1980. godine ova bolest uvršćena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD – 10) pod imenom patološko kockanje. 


четвртак, 2. октобар 2014.

KOCKANJE I MLADIAmerički Nacionalni savet za problematično kockanje procenjuje da će jedan od pet adolescenata koji igraju neki od oblika igara na sreću razviti zavisnost od kockanja. Studije pokazuju da se kockarske navike u poslednje vreme stiču sve češće u srednjoj školi. Posle popularizovanja pokerskih turnira, internet kockanja, kladionica, i brze legalizacija kazina i lutrije, cela generacija odrasta u društvu u kome je kockanje lako dostupno. Mnogi oblici kockanja su legalni za odrasle i predstavljaju vid zabave, ali mladi vrlo često ovo tumače kao lak način da se „brzo obogate“,  budu popularni ili prihvaćeni u društvu odrsalih.


понедељак, 29. септембар 2014.

ZNAČAJ MOTIVACIJE I NAČIN UKLJUČIVANJA U U PROGRAM LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTILazetić G, Mladenović I, Svetozarević S, Ćorić B. Značaj motivacije i način uključivanja u program lečenja bolesti zavisnosti.  U: Medicinske i socijalne mere u tretmanu bolesti zavisnosti : zbornik saopštenja / [XXVI Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, 6.i 7. oktobra 2010, Vršac] ; priredio Nastasić P, Beograd : Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije 2011: 107-113  -  616.89(082) COBISS.SR-ID 514589527Poslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstinenciji.

VIDEO IGRE I ZAVISNOSTVideo igre se u svetu uveliko koriste  za zabavu i razonodu, a pored toga, one mogu da deluju i  kao pomoć u oslobađanju od stresa. Igranje igara je prirodan deo odrastanja. To je jedan način da se deca uče druženju i takmičenju.

Kompjuteri  i online igranje, kada se pravilno koriste, nisu opasnije od drugih igara koje deca igraju. Ali ponekad  kompjuterske igre mogu postati  više nego uobičajena igra. Razvija se zavisnost, a kada se razvije zavisnost, dete je psihički i fizički ugroženo. Zbog unapređenja tehnologija, video igre su se razvile i izrasle u moćno sredstvo koje ima uticaj na razne oblasti života. Video igre itekako  utiču na ljude koji ih igraju: nasilje, obrazovanje, pogrešno naučeni obrasci ponašanja,  stereotip prema ženama, zajednici, slab uspeh  i zavisnost. Industrija video igara ostavlja „igračima“ odgovornost da budu svesni negativnih efekata video igara. Iako video igre mogu da imaju mnogo pozitivnih, one takođe utiču na igrače na potencijalno štetan način.

ŠTA JE ZAVISNOST?Zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo psihološkom ili biološkom potrebom čoveka, a doprinosi razvoju određenih(zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih, socijalnih) posledica.

To je veliki ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva. Istraživači su analizirali zavisnost kroz mnoge nivoe, od biohemije ćelija, genetike, neuronskih projekcija, promena u strukturama mozga i funkciji itd...

недеља, 28. септембар 2014.

POVEZANOST „ZAVISNOSTI OD INTERNETA/VIDEO IGARA“ I AGRESIVNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJILažetić G, Svetozarević S, Mladenović I. Povezanost „zavisnosti  od interneta/video igrica“ i agresivnog ponašanja u adolescenciji U : Destruktivnost i autodestruktivnost mladih (urednik Ćurčić V.). Beograd:  "Žarko Albulj"; 2010.U novije vreme se sve više postavlja u fokus interesovanja  prisustvo „zavisnosti od interneta/video igrica“ u populaciji adolescenata i  njihovo agresivno ponašanje kao posledica zavisnosti.
Postulirana priroda „zavisnosti od interneta/video igrica“ u dostupnoj literaturi, odnosno izjednačavanje sa ostalim formama zavisnosti uključuje i poremećaj impulsa kao bitnu komponentu problema koji doživljavaju (1). To bi značilo da i kod zavisnika od „interneta/video igrica“ možemo da očekujemo značajna oštećenja socijalnog funkcionisanja, uključujući i agresivno  ponašanje.


Knjiga Zavisnost od kockanja – sa terapijskim priručnikom
Zavisnost od kockanja – sa terapijskim priručnikom -

I.Mladenović, G.Lažetić
pismo:Latinica
strana: 248
format:165 x 235 mm
povez: Broš
ČIGOJA ŠTAMPA 2014.
ISBN:978-86-531-0051-3

KAKO DROGE UTIČU NA MOZAKKada se unesu u organizam psihoaktivne supstance (PAS) ulaze u komunikacioni sistem mozga i integrišu se u put nervnih ćelija koje normalno šalju, primaju i procesuiraju informacije dobijene iz okoline i tela. Neke supstance, kao što je marihuna i heroin, mogu da aktiviraju neurone zato što je njihova struktura slična, po veličini i obliku, prirodnim neurotransmiterima. Ova sličnost navodi receptore da dozvole PAS da se zakače za njih i aktiviraju nervnu ćeliju. Ove PAS, iako slične moždanim susptancama, ne aktiviraju nervnu ćeliju na isti način kao i prirodni neurotransmiteri, formiraju pogrešnu poruku koja se prenosi kroz komunikacioni sistem. Druge PAS, kao što su amfetamin i kokain, prouzrokuju da nervna ćelija prekomerno otpušta velike količine neurotransmitera ili sprečava normalan proces preuzimanja neurotransmitera iz sinapse. Posledica je veliki broj poruka koje narušavaju komunikacioni kanal (npr. razlikuje se neko ko vam šapuće na uvo i neko ko viče u mikrofon preko zvučnika na uvo). 

петак, 26. септембар 2014.

KOJI FAKTORI ODLUČUJU DA LI ĆE OSOBA RAZVITI BOLEST ZAVISNOSTI„KO SI, GDE ŽIVIŠ I ŠTA RADIŠ“

FAKTORI RIZIKA I ZAŠTITNI  FAKTORI


Faktori koji su istraživanjima definisani kao faktori koji utiču na  razvijanje zavisnosti nazvani su faktori rizika, za razliku od faktora koji smanjuju potencijal za razvijanje zavisnosti i koji se zovu zaštitni faktori.

Faktori rizika i zaštitni faktori mogu se podeliti u pet oblasti:

1. Individualni
2. Porodični
3. Vršnjačka grupa
4. Škola
5. Zajednica

четвртак, 25. септембар 2014.

KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI?Postoje utvrđeni dijagnostički kriterijumi za određivanje zavisnosti, uz biološke markere koje koriste stručnjaci.
Slede neka od pitanja koja se mogu postaviti za brzu identifikaciju problema. 
Bilo koji odgovor sa DA ukazuje da postoji problem sa korišćenjem PAS koji zahteva konsultacije sa stručnjakom u vezi sa daljim koracima.

KNJIGA IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU
IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU - ZAVISNOST OD INTERNETA I VIDEO IGARA sa terapijskim priručnikom


Autori: Dr Goran Lažetić, Dr Ivica Mladenović

ISBN-10(13): 978-86-531-0040-7

Izdavac: Cigoja stampa, Beograd
Godina izdanja: 2014.
Broj strana: 212
Jezik:  Srpski

ŠTA JE ZDRAVLJEPo definiciji svetske zdravstvene organizacije zdravlje je potpuno fizičko, psihičko i mentalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti.

Neki od uslova zdravlja su uravnotežena ishrana, redovna telesna aktivnost i higijena, kao i stabilne porodične i društvene okolnosti. I upravo na ovim uslovima koji su jako važni a malo ko ih ozbiljno sagledava zasniva se i psihička stabilnost.

ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA - razumeti i pobediti zavisnost -

Dr Goran Lažetić
ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA
- razumeti i pobediti zavisnost - 

Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.

 ISBN 978-86-82277-59-0
187 str. Ilustr. 24 cm