Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

петак, 28. новембар 2014.

Epidemiologija, skrining i dijagnostika alkoholizma kod žena

Epidemiologija, Alkohol i trudnoća, Faktori rizika za nastanak alkoholizma kod žena, Skrining alkoholizma, Skrining se koristi za ranu identifikaciju rizičnog i štetnog pijenja, kao i zavisnosti od alkohola, Test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja (AUDIT), T-ACE, Definicija obrazaca rizičnog pijenja i alkoholizma, Dijagnoza alkoholizma kod žena, MKB – 10,  Način dolaska, Alkoholna anamneza, Laboratorijski testovi ukratko kroz PowerPoint prezentaciju.