Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

четвртак, 30. јул 2015.

Razvoj alkoholizma

Alkoholizam je hronična bolest koja se najčešće postepeno razvija, ali kod mlađih osoba može imati brz i dramatičan razvoj.

Razvoj alkoholizma prolazi kroz određene faze, mada je nekada nemoguće odrediti jasnu granicu između faza:

1.Faza umerenog pijenja, predstavlja ”društveno prihvatljivo pijenje”, i ova faza ne predstavlja bolest. Razni istraživači su pokušali da definišu šta je to „društveno dozvoljeno pijenje“. Ovde je predstavljena najčešća definicija društveno dozvoljenog pijenja (umerenog pijenja), i rizičnog pijenja alkohola.

среда, 29. јул 2015.

Alkohol i energetska pića

U poslednje vreme - naročito mladi -  sve češće mešaju energetska pića sa alkoholom. S obzirom na to da energetska pića spadaju u stimulanse, a alkohol u grupu depresora CNS-a, njihovo mešanje može imati kobne posledice po organizam.

Energetska pića maskiraju dejstvo alkohola i osoba će sporije primetiti da je pijana. Inače nakon unosa veće količine alkohola, osoba je „umorna“ i uglavnom će prestati da pije.

субота, 25. јул 2015.

Biti svoj i imati cilj

Nisam došao ovde
da bih hranio golubove
sa klupe nekog parka,
skrivajući pogled od svakog
ko pred mene stane,
čekajući vreme
koje treba tek da dođe,
ne ubrzavši ni jednom
otkucaje svoga srca.