Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 11. август 2015.

Ruža na jastuku

I tek ponekad
stavim ružu na jastuk
da miriše...
Odvrne mi slavinu sećanja
ne propuštajući ni najmanji detalj
koji je ostao upamćen o tebi
da uludo isteče.
I tek tada dozvoljavam srcu
da tiho uzdiše
za vremenom prošlim,
rugajući se samom sebi
zbog neuspeha.
Vatra ponovo se pali.
Nemilosrdno,iznutra me peče,

понедељак, 10. август 2015.

Alkohol i mladi

Zloupotreba alkohola predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti mladih uzrasta od 15 do 29 godina. Ako se ovome doda broj kriminalnih dela, saobraćajnih nesreća, tuča i delikventnih ispada pod dejstvom alkohola, onda je jasno da je zloupotreba alkohola u ovoj populaciji jedan od prioritetnih problema.

Treba istaći da svako pijenje alkohola kod osoba mlađih od 18 godina predstavlja visoko  rizičnu upotrebu, pa čak i zloupotrebu alkohola, jer pijenje alkohola  tokom adolescencije utiče na razvoj mozga i postoji veći rizik od oštećenja organa u telu u razvoju. 

Zašto je alkohol opasan za mlade


Prefrontalna kora velikog mozga je oblast  (deo moždane kore)  koja se razvija i kroz adolescenciju. Ta oblast omogućava nam da sagledamo situaciju, donesemo odluke, držimo emocije pod kontrolom. Pošto se ovaj deo mozga razvija i u adolescenciji, postoji veliki rizik od donošenja loših odluka (kao što je proba i zloupotreba psihoaktivnih supstanci). Uzimanje psihoaktivnih supstanci u ovom periodu usporava razvoj ove oblasti i može da dovede do dugotrajnih ozbiljnih posledica – razvijanje psihičkih obolenja!!!

уторак, 4. август 2015.

Razvoj narkomanije

Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti.

Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi:

1.    RANA FAZA
•    Eksperimentisanje
•    Pogrešna upotreba
•    Socijalna upotreba
2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)
3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost)

1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA) 


Korišćenje PAS (psihoaktivnih supstanci – droga)  nema određeni obrazac.
Mogu se  koristiti različite PAS, zavisno od  dostupnosti, mode, uticaja vršnjačke grupe, itd. Izbor može odražavati radoznalost (veličaju se efekti PAS). Osoba otkriva da pomoću njih može da menja svoje raspoloženje. Svako misli da to nije mnogo opasno, da će stvari „ostati pod kontrolom“. Najčešće „ulazne droge“ su alkohol i marihuana, a ređe tablete benzodiazepina. Ponekad se PAS mogu  uzeti individualno, ali u većini slučajeva uzimanja PAS je u društvu (SOCIJALNA UPOTREBA).