Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

Poručivanje knjiga

Knjige

1. Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od interneta i video igara sa terapijskim priručnikom

izgubljeni u virtuelnom svetu zavisnost od interneta i video igara

2. Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom

zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom


mogu se nabaviti preko:

Čigoja štampa

Studentski trg 13
11000 Beograd

tel. +381 11 26 27 238


www.chigoja.co.rs