Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

четвртак, 25. децембар 2014.

NAUČITE DA REŠAVATE PROBLEME

Pet koraka u razrešavanju problema

1.    Jasno identifikovati problem

Dajte sebi vremena da razmislite o problemu, tako da izbegnete impulsivne reakcije. Pauziranje omogućava da jasno identifikujete šta je problem. To nije uvek lako, naročito kada imamo posla sa posledicama problema. Radi što jasnijeg definisanja problema od koristi mogu biti sledeća pitanja:

 • Šta je to što mi se ne dopada u ovoj situaciji?
 • Šta tačno treba da se menja?
 • Šta ja želim?
 • Šta je moj cilj?   
 • Kako bi ovo izgledalo da problem ne postoji?
 • Koje su prepreke u rešavanju problema?
 • Šta me sprečava da ostvarim svoj cilj?

Drugi pristup je da se "počne od kraja." Zamislite da ste ustali jedno jutro i da problema više nema. Kako biste znali da je nestao? Šta bi bilo drugačije? Kako bi ljudi delovali drugačije?

2.    Lista mogućih rešenja

Postoji više načina za rešavanje bilo kog problema. Da biste započeli proces pronalaženja odgovora, napravite spisak što više mogućih rešenja (npr. promene koje možete napraviti), ako možete bez predrasuda ili procene njihovog potencijala efektivnosti. Što više mogućih rešenja pronađete, to je veća verovatnoća da se nađe rešenje za  problem i prevazilaženje prepreka.
U ovoj fazi, bitno je da ne eliminišete bilo kakvo rešenje, pa čak i ako se čini nemogućim na prvi pogled. Kasnije, kada se pogleda u drugom svetlu, možda ono može da ponudi neku ideju.

уторак, 23. децембар 2014.

Alkoholizam, narkomanija i „ZAVISNIČKA LIČNOST“

Usled korišćenja i efekata psihoaktivnih supstanci (PAS), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti (karakteristična zavisnička ličnost). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na  „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“.

Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da realizuje svoje irealne ciljeve.
NAPOMENA
Promene karaktera, ličnosti i problemi ponašanja su glavne karakteristike i obavezan deo bolesti zavisnosti 


Najčće karakteristike zavisničkog ponašanja su:

1.       Socijalna i emocionalna nezrelost

Ne preuzima adekvatnu ulogu u porodici i široj socijalnoj zajednici.
Nesposobnost preuzimanja odgovornosti kroz nerealan, nezreo pristup procesu življenja.
“Pozajmio sam novac da bih uložio u noćni klub, a na kraju sam potrošio sav novac na alkohol, a dug su morali da vrate roditelji.”
“Roditelji su me poslali u Ameriku da završim IV razred SŠ, a ja sam se vratio posle mesec dana, jer tamo nisam mogao da se drogiram.”

2.       Nedostatak samodiscipline

Nedoslednost i odsustvo čvrstog stava – nepoštovanje datih obećanja i planova.
“Kasnio sam na časove i nije me bilo briga za posledice koje sam snosio.”
“Obaveze koje sam imao stalno sam odlagao za sutra, a sutra ponovo za sutra – učenje za ocene koje je trebalo da popravim u školi stalno sam odlagao za sutra, i pošto nikada nisam ni učio pao sam godinu”
“Kada mi se otac vratio iz inostranstva, plakao je i molio me je na kolenima da mu obećam da više neću uzimati drogu. Ja sam mu obećao, ali sam nastavio da se drogiram, jer mi očeve suze tada nisu ništa značile”

понедељак, 22. децембар 2014.

Promocija knjiga u Rimskoj dvorani


22.12.2014. godine u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda održana je promocija knjiga "Izgubljeni u virtuelnom svetu - zavisnost od interneta i video igara" i "Zavisnost od kockanja - sa terapijskim priručnikom".
Govornici na promociji su bili:
Prof. Dr Marko Munjiza
Prof. Dr Ivan Dimitrijević
Prof. Dr Petar Nastasić
i autori knjiga
Prim dr Ivica Mladenović
Dr Goran Lažetić
Kroz nekoliko fotografija prenosim deo promocije.

уторак, 16. децембар 2014.

Zavisnost od kockanja – finansijska zaštita porodice

Cilj je:

 • Identifikovati sve realne mogućnosti pristupa novcu i staviti ih pod kontrolu
 • Zaštititi porodicu od daljeg osiromašenja i propadanja

Osim izbegavanja izloženosti  kockanju, trebalo bi da se ograniči i pristup novcu koliko god je to moguće.
    Ako posumnjate da je član porodice patološki kockar, morate brzo da delujete. Patološki kockari mogu uništiti finansijsku sigurnost porodice u samo nekoliko dana. Oni ne mogu i ne misle na posledice, a dokle god kockar ima pristup novcu, on će se kockati!

     Ne brinite o tome da li će on / ona biti ljuti na vas! Vi se  borite za  budućnost cele porodice. Naravno, ako je kockar nasilne prirode budite oprezni, ali ako je to slučaj, možda zavisnost od kockanja i nije primarni problem već neka druga psihopatologija.
    Praktični saveti za osobe koje žive sa zavisnikom od kocke:

 • Čim posumnjate da se radi o patološkom kockanju razgovarajte. Većina kockara zna da ima problem, ali jednostavno nisu sposobni da zaustave takvo ponašanja. Mnoge posledice patološkog kockanja mogu biti svedena na minimum ako porodica uzima ozbiljno prve znake problema i rešava problem čim postoji i najmanja sumnja na zavisnost od kockanja
 • Ne mislite da će odmah da prihvate da imaju problem. Većina kockara će u početku reći kako mogu da smanje kockanje i da ga drže pod kontrolom. Najvećem broju kockara treba savet i stručna pomoć
 • Zatvorite sve zajedničke štedne i tekuće  račune. Ne dozvolite da Vaša plata automatski bude dostupna patološkom kockaru

Kritrijumi za dijagnostiku zloupotrebe/zavisnosti od benzodiazepina i klinička slika

kriterijum za odredjivanje zloupotrbe i zavisnosti od benzodiazepinaTranskript:PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS)


Pojam psihoaktivne supstance upotrebljava se u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10), Svetske zdravstvene organizacije.

Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju psihičke i telesne funkcije kod čoveka i mogu da izazovu  psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost.

U psihoaktivne supstance spadaju: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  kokain, ekstazi, opijum,  metadon, organski rastvarači, lepila,, nikotin,  LSD,  PCP, anaboličke steroide...
                       i benzodiazepini....

PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS)


LEGALNE – kontrolisane i posebno oporezovane – (npr. alkohol, duvan)

LEGALNE – izdaju se samo na lekarski recept i strogo pod kontrolom lekara – (npr. sedativi)

ILEGALNE – zakonom zabranjeno spravljanje, distribucija, prodaja i omogućavanje korišćenja (kanabis, opioidi, kokain, amfetamin, ekstazi....)

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE ZLOUPOTREBE / ZAVISNOSTI


Međunarodna klasifikacija bolesti MKB 10
Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja  F1x


F13   Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe sedativa ili hipnotika
F13.0   Akutna intoksikacija
F13.1  Štetna upotreba
F13.2  Sindrom zavisnosti
F13.3  Apstinencijalni sindrom

Zloupotreba supstanci koje nisu psihoaktivne supstance kao što su laksativi, aspirin itd... treba da bude šifrirana upotrebom F55 (zloupotreba supstanci koje ne izazivaju zavisnost).

петак, 12. децембар 2014.

PROMOCIJA KNJIGA

22.12.2014. u 19h

Biblioteka grada Beograda
Rimska dvorana
Knez Mihailova 56


Promocija knjiga


Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom


Izgubljeni u virtuelnom svetu 

 zavisnost od interneta i video igara


уторак, 9. децембар 2014.

PREVENCIJA PONOVNOG KOCKANJA (RECIDIVA)

RECIDIV -  vraćanje u bolest, tj. ponovno kockanje, pacijenta koji se već lečio ili je u tretmanu.


A. Nastanak recidiva: 


 • Odluka 
 • Pre nego što dođe do akta kockanja, odluka da se kockate je već doneta! Ako imate potrebu da se kockate, pozovite osobu od poverenja ili pronađite istog trenutka neku drugu aktivnost. Bitno je odbiti prvi nalet impulsa za kockanjem, tako što  ćete govoriti sebi  „Samo danas neću da kockam“. 
 • Novac
 • Kockanje je nemoguće bez novca! Oslobodite se kreditnih kartica, a za Vaš novac neka bude neko drugi zadužen. Imajte na raspolaganju minimalnu količinu novca samo za najneophodnije potrebe, koje ste prethodno dogovorili sa bliskim osobama.
 • Vreme 
 • Kockanje se ne može realizovati ako nemate vremena!
Napravite raspored svojih dnevnih aktivnosti. Važno je da osim profesionalnih obaveza nađete vremena za rekreaciju, kao i druženje sa svojom porodicom.

 •  Kockarnice
Kockanje je nemoguće bez ustanova koje organizuju tu aktivnost. Već smo rekli da postoji normalno kockanje, međutim, kod osoba kod kojih se razvila bolest, neophodna je prevencija, tj. izbegavanje ustanova koje organizuju igre na sreću. Osobe koje rizično ili problematično kockaju moraju u dogovoru sa osobama od poverenja da ograniče novac
predviđen za kockanje.  

среда, 3. децембар 2014.

LJUBAVNICA

U očima tvojim Neretva teče...
Davim se u njenim dubinama
i ne primećujem
kako je prekrasan Mostar uveče
kad se upale sve te zvezde
okupljene oko Meseca.
Osećam samo ruku,
tvoj dlan,
topao kao Hercegovina,
kako mi ljubav pruža,
i ti
kao najlepša ruža,
tek ispupela
izdigla si se nad tom
magijom celom,
obasjana,divna,
kao vila...

SAMO TI

Tražio sam te po celom kosmosu
među zvezdama...
Tražio sam te i na Zemlji,
po mnogim gradovima,
ispod kamenja
i ronio u dubine mora
sa nadom da te možda tamo nađem...
Tražio sam te u bajkama
i u maštanjima,
ali ne mogoh da te nađem.

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja.

Šta je „terapija poezijom“?

Pesme nas podstiču. da putem energije u rečima, ritmu glasa i osećanjima unutar nas koje one produkuju,  probudimo, oslobodimo,  i iskusimo kvalitetnije i život.

Pesme se ne odnose samo na sadašnji trenutak, več su i glasnici prošlosti, ali i važne su poruke za buduća dešavanja. Pesme mogu otkriti dubok uvid u osećanja.

Terapija poezijom je oblik bibliterapije (korišćenje književnog materijala u terapijske svrhe očuvanja i unapređenja psihičkog zdravlja).

Terapija poezijom podrazumeva tri bitna elementa: pacijenta, terapeuta, i literaturu (poeziju) . Cilj terapije poezijom je da se postigne psihološko zdravlje (ozdravljenje) kroz upotrebu poezije. U terapiji poezijom, čitaju se pesme kako bi se izazvao emocionalni odgovor . Izbor poezije direktno utiče na emocionalno stanje kod pacijenta, a terapeut se oslanja na procenu stanja (ili dijagnozu obolenja)  birajući materijal koji će se koristiti u terapiji. Pacijent daje emotivne, verbalne, a i fizičke reakcije tokom čitanja poezije. Analizira se reakcija  na više nivoa (socijalni, kognitivni...). Ovaj metod omogućava pacijentu da istražuje svoja osećanja koja su zatrpana u  podsvesti i da se dođe do bitne suštine  na koji nacin se ta osećanja odnose na njene/njegove trenutne životne okolnosti.

уторак, 2. децембар 2014.

DEFINICIJE, TIPOVI I RAZVOJ ALKOHOLIZMA (PPT)


Šta je alkohol? Dejstvo alkohola, Alkoholemija, Alkohol
PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
Definicije Alkoholizam
Podela prema načinu nastanka i razvoja alkoholizma:
Druga starija podela koja se ređe koristi:
Tipologija po Jellineku
Standardno piće
Rizično pijenje alkohola u različitim populacionim grupama
Definisani obrasci pijenja alkohola
Pretoksikomanska faza alkoholizma
Toksikomanska faza alkoholizma