Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 9. децембар 2014.

PREVENCIJA PONOVNOG KOCKANJA (RECIDIVA)

RECIDIV -  vraćanje u bolest, tj. ponovno kockanje, pacijenta koji se već lečio ili je u tretmanu.


A. Nastanak recidiva: 


  • Odluka 
  • Pre nego što dođe do akta kockanja, odluka da se kockate je već doneta! Ako imate potrebu da se kockate, pozovite osobu od poverenja ili pronađite istog trenutka neku drugu aktivnost. Bitno je odbiti prvi nalet impulsa za kockanjem, tako što  ćete govoriti sebi  „Samo danas neću da kockam“. 
  • Novac
  • Kockanje je nemoguće bez novca! Oslobodite se kreditnih kartica, a za Vaš novac neka bude neko drugi zadužen. Imajte na raspolaganju minimalnu količinu novca samo za najneophodnije potrebe, koje ste prethodno dogovorili sa bliskim osobama.
  • Vreme 
  • Kockanje se ne može realizovati ako nemate vremena!
Napravite raspored svojih dnevnih aktivnosti. Važno je da osim profesionalnih obaveza nađete vremena za rekreaciju, kao i druženje sa svojom porodicom.

  •  Kockarnice
Kockanje je nemoguće bez ustanova koje organizuju tu aktivnost. Već smo rekli da postoji normalno kockanje, međutim, kod osoba kod kojih se razvila bolest, neophodna je prevencija, tj. izbegavanje ustanova koje organizuju igre na sreću. Osobe koje rizično ili problematično kockaju moraju u dogovoru sa osobama od poverenja da ograniče novac
predviđen za kockanje.  


B. Prevencija recidiva


   Kockanje je igra, povezana sa dobitkom i neizvesnošću, što je čini veoma privlačnom. Veoma je teško osloboditi se impulsa za kockanjem, te je neophodno osmisliti  čitavu strategiju kako bi se prevenirao recidiv, što u isto vreme predstavlja i osnovu za izgradnju konstruktivnijih i kreativnijih obrazaca ponašanja. 
 

Sledeće aktivnosti su deo strategije koja može biti od pomoći:


1.  Podrška - Otvoren razgovor sa  članom porodice ili bliskim prijateljem. Od ogromne koristi je učlanjenje u neku organizaciju koja promoviše zdravije stilove života, tj. druženje i razmenu iskustava sa osobama koje imaju isti problem.

2.  Različite aktivnosti - Odvratiti se od impulsa za kockanjem drugim aktivnostima kao što je čišćenje kuće, odlazak u teretanu, ili gledanje TV.

3.  Odložite početak kockanja - Recite sebi da  ćete  čekati pet minuta, petnaest minuta ili sat vremena - onoliko koliko dugo mislite da možete izdržati. Neophodno je odbiti prvi nalet impulsa za kockanjem

4.  Stavite se u poziciju gubitnika -  Napravite u svojoj glavi scenario šta će se sve desiti ako odete da kockate. Razmislite o tome kako  ćete se osećati nakon što ste potrošili sve pare i otišli razočarani kući, izneverivši još jednom i sebe i svoju porodicu.
    
  Prevazilaženje zavisnosti od kocke je težak proces. Možete pokleknuti s vremena na vreme, napravivši recidiv, međutim, važno je da učite iz svojih grešaka i nastavite rad u pravcu oporavka. Osnov  terapije je preuzimanje odgovornosti za svoje postupke, samim tim recidiv nije kraj sveta, ali zahteva analizu situacije kako bi se registrovali propusti koji su doveli do ponovnog kockanja.

Recidiv se priprema!!! Začeci recidiva se javljaju mnogo pre samog akta ponovnog kockanja. Postoje simptomi koji mogu da budu naznaka pretećeg recidiva. Cilj nam je da putem sledeće vežbe osoba nauči kako da identifikuje i kontroliše ove simptome pre nego što dovedu do problema. Ako dozvolite da se ovi simptomi nesmetano razvijaju, rezultat će sigurno biti kockanje!

C. Recidiv – znaci upozorenja

   Pre recidiva uvek postoje određeni signali. Ako se ne prepoznaju ovi znaci, doći  će do recidiva i na kraju ponovo vraćanje na staro zavisničko ponašanje. Svi ovi znaci su reakcija na stres, i oni su reaktivatori bolesti. Oni su
sredstvo kojim Vaše telo i um Vama govore da imate problem. Ne morate imati sve ove simptome pre nego što počnete ponovo da kockate, ali će se neki od njih javiti sigurno. 
Morate da utvrdite koji simptomi su najkarakterističniji za Vas, kako bi razvili strategiju za prevenciju recidiva.

Najznačajniji znaci upozorenja:

   1. Negiranje problema kada se javi 
  2. Prisilno ponašanje 
  3. Impulsivno ponašanje 
  4. Usamljenost 
  5. Neraspoloženje 
  6. Prestanak konstruktivnog planiranja 
  7. Odstupanje od ranije napravljenih planova 
  8. Dnevna sanjarenja o kockanju  
  9. Osećaj bezizlazne situacije  
10. Nepostojanje aktivnosti koje pričinjavaju zadovoljstvo  
11. Konfuzno ponašanje 
12. Iritabilnost u komunikaciji sa prijateljima 
13. Promena uobičajenih navika u ishrani 
14. Loš san 
15. Progresivni gubitak strukture dnevnih aktivnosti 
16. Periodi depresivnog raspoloženja 
17. Propusti u profesionalnim aktivnostima 

18. Prihvatanje stava „Baš me briga za sve“ 
19. Otvoreno odbijanje pomoći bliskih osoba 
20. Nezadovoljstvo životom 
21. Osećanje nemoći i bespomoćnosti 
22. Osoba počinje svesno da laže 
23. Kompletan gubitak samopouzdanja 
24. “Nerazumno“ ponašanje 
25. Napuštanje terapijskih aktivnosti  

D. Šta raditi kada se jave znaci upozorenja?

   Kada prepoznate bilo koji od navedenih simptoma potrebno je odmah preduzeti akciju. Napravite ličnu strategiju prevazilaženja krize, tj. listu veština koje možete da koristite kada se jave simptomi karakteristični za Vas. 

To će se desiti!!!
Imaćete probleme u oporavku. Vaš zadatak je da preduzmete afirmativnu akciju u najkraćem mogućem roku. Zapamtite, simptom je signal opasnosti. Vi ste u nevolji. Napravite liste šta  ćete da uradite. Da li  ćete da pozovete svog prijatelja, nekog iz porodice, terapeuta ili kolegu iz udruženja za borbu protiv patološkog kockanja, odlučujete Vi u zavisnosti od „težine stanja“ i realne situacije u kojoj se nalazite.

Kada definišete najčešće znake upozorenja, karakteristične za Vas, neophodno je da to podelite sa ljudima od poverenja. Kada nastupi kriza, često nećete uspeti sami da je prepoznate, te je neophodno u tim situacijama postupati prema savetima ljudi od poverenja iz Vašeg okruženja.   Vrlo  često  ćete poricati problem, pa je važno u pripremi prevencije recidiva naći rešenje i za taj problem. Sa ljudima od poverenja, do detalja razraditi situaciju i držati se dogovorenog postupka KOJI STE VI PRIHVATILI!.... 

zavisnost od kockanja sa terapijskim prirucnikom
Zavisnost od kockanja sa terapijskim prirčnikom