Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 27. август 2019.

Dr Lazetic NOVO WEB MESTO
Novi web site: drlazetic.com

lazetic.blogspot.com više neće biti ažuriran!

среда, 7. март 2018.

Knjiga: ZAVISNOST OD „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika

ZAVISNOST OD  „TABLETA”- anksiolitika, sedativa i hipnotika

Autori:

Dr Goran Lažetić, psihijatar
Prim. dr Ivica Mladenović, psihijatar – psihoterapeutIzdavač: Autori, Beograd

Godina izdanja: 2017

ISBN 978-86-908323-2-3

zavisnost od benzodiazepina


Živimo u dinamičnom i stresogenom vremenu, u kojem je „normalizovano“ da se istovremeno radi više poslova, pri čemu je uspeh merilo vrednosti čoveka, a strah od gubitka posla je stresor broj jedan! U nekim delovima sveta ljudi ne smeju da odu na odmor da im neko ne bi zauzeo radno mesto, a sistem obilato koristi novonastalu (kreiranu) situaciju i koristi ljude kao potrošnu robu. Zapostavljene su suštinske vrednosti, porodica kao stub razvoja društva je gurnuta u zapećak, a ispoljavanje humanosti neretko predstavlja „znak slabosti“. Evidentno je da suštinsko rešenje problema leži u promeni sistema vrednosti u društvu, životne filozofije pojedinca ili bar loših navika i disfunkcionalnog stila života. Međutim, s obzirom da su napred navedene promene dijametralno suprotne protežiranoj filozofiji globalizacije (profita),  sistem ih marginalizuje i ignoriše ljude koji zagovaraju humaniji i pravedniji svet. 
U novonastaloj situaciji visok nivo stresa najčešće se kupira „hemijskim putem“,  tj. ljudi posežu za supstancama koje veštački smanjuju nivo stresa. Anksioznost, kao korelat hroničnog stresa,  vrlo je neprijatno stanje tako da svaka supstanca koja eliminiše ovaj neprijatni osećaj postaje „Božiji dar“.

среда, 20. септембар 2017.

EDUKACIJA: SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI 2017/2018.

Bolesti zavisnosti postaju epidemija XXI veka. Sistemska terapija predstavlja sveobuhvatan psihoterapijski pristup zavisnostima, gde se radi na eliminaciji zavisnosti, ali i na unapređenju odnosa sa okolinom i ličnom rastu i razvoju zavisnika. Edukacija je kompleksno koncipirana i traje 2 godine. Tokom ovog perioda edukanti će biti osposobljeni za samostalni savetodavni i osnovni terapijski pristup sledećim zavisnostima: alkoholizam, zavisnost od kockanja, zavisnost od interneta i video igara, narkomanija i tabletomanija. Edukacija je namenjana stručnjacima svih profila, koji se već bave psihoterapijom (ali bez iskustva u oblasti zavisnosti), ali i početnicima koji bi hteli da koriste sistemski pristup u tretmanu bolesti zavisnosti. Nije potrebno nikakvo predznanje iz psihoterapije ili bolesti zavisnosti! Shodno tome, ova edukacija je od koristi za stručnjake koji rade: u zdravstvenim ustanovama, pri Centrima za socijalni rad, velikim industrijskim kompleksima, školama, predškolskim ustanovama i savetovalištima....

Institut za mentalno zdravlje, Beograd organizuje u 2017/2018. godini edukaciju

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI
- Osnovni kurs  - I godina -  

Organizatori i edukatori: Dr Ivica Mladenović mr sci, porodični terapeut; dr Goran Lažetić, psihijatar
Cilj: Teorijska znanja i veštine
Program: Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil: Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, pravnici, socijalni radnici, pedagozi, defektolozi
Trajanje: Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar

website: https://stbolestizavisnosti.wordpress.com/

уторак, 14. јун 2016.

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI

Institut za mentalno zdravlje, Beograd organizuje u 2016/2017. godini edukaciju

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI
- Osnovni kurs  - I godina -  Organizatori i edukatori: Dr Ivica Mladenović mr sci, porodični terapeut; dr Goran Lažetić, psihijatar
Cilj: Teorijska znanja i veštine
Program: Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil: Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, pravnici, socijalni radnici, pedagozi, defektolozi
Trajanje: Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar


среда, 11. мај 2016.

ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima


Goran Lažetić, Ivica Mladenović.  
ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima
Autori, Beograd, 2016.  
ISBN 978-86-908323-1-6Iz Sadržaja

недеља, 1. мај 2016.

Motivaciona prica: Veruj u sebeNeki stari trgovac vodom je svako jutro odlazio na izvor gde bi napunio svoja dva glinena vrča i odnosio ih na ramenima kupcima u grad.


Jedan od tih vrčeva beše napukao i zato je gubio prilično vode do odredišta, a drugi beše potpuno nov i donosio je više zarade.
Celi, noviji vrč je bio ponosan na svoj rad jer je u njemu nosač donosio mnogo više vode nego u oštećenom, a oštećeni vrč se zbog toga stideo. Osetivši se manje vrednim, napukli vrč jedno jutro progovori vlasniku:
"Sramim se jer ti ne mogu služiti onako kako to želim. Svestan sam svojih ograničenja i da zbog mene ne dobijaš očekivanu zaradu, jer sam napola prazan kad u grad stignemo. Molim te, oprosti mi moju slabost!"

петак, 29. април 2016.

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA - razumeti i pobediti zavisnost - Dr Goran Lažetić
ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA
- razumeti i pobediti zavisnost - 

Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.

 ISBN 978-86-82277-59-0

Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. I pored višedecenijskih preventivnih nastojanja i brojnih društvenih inicijativa, prevalenca bolesti zavisnosti je u stalnom porastu, a rasprostranjenost upotrebe psihoaktivnih supstanci ima epidemijski karakter. Klinika za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom bolesti zavisnosti prema najsavremenijim principima adiktologije i psihijatrije. U pitanju je kompleksna organizaciona celina koja omogućava zavisnicima, članovima njihovih porodica i saradnicima u lečenju (relevantne osobe sa radnog mesta, iz službi socijalne zaštite i školskog sistema) tretman različitih formi – od prihvata u savetovalištima, dispanzerskog praćenja, lečenja dnevno-bolničkog i/ili hospitalnog tipa, do produžnih rehabilitacionih grupa i klubova lečenih alkoholičara.