Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

среда, 20. септембар 2017.

EDUKACIJA: SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI 2017/2018.

Bolesti zavisnosti postaju epidemija XXI veka. Sistemska terapija predstavlja sveobuhvatan psihoterapijski pristup zavisnostima, gde se radi na eliminaciji zavisnosti, ali i na unapređenju odnosa sa okolinom i ličnom rastu i razvoju zavisnika. Edukacija je kompleksno koncipirana i traje 2 godine. Tokom ovog perioda edukanti će biti osposobljeni za samostalni savetodavni i osnovni terapijski pristup sledećim zavisnostima: alkoholizam, zavisnost od kockanja, zavisnost od interneta i video igara, narkomanija i tabletomanija. Edukacija je namenjana stručnjacima svih profila, koji se već bave psihoterapijom (ali bez iskustva u oblasti zavisnosti), ali i početnicima koji bi hteli da koriste sistemski pristup u tretmanu bolesti zavisnosti. Nije potrebno nikakvo predznanje iz psihoterapije ili bolesti zavisnosti! Shodno tome, ova edukacija je od koristi za stručnjake koji rade: u zdravstvenim ustanovama, pri Centrima za socijalni rad, velikim industrijskim kompleksima, školama, predškolskim ustanovama i savetovalištima....

Institut za mentalno zdravlje, Beograd organizuje u 2017/2018. godini edukaciju

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI
- Osnovni kurs  - I godina -  

Organizatori i edukatori: Dr Ivica Mladenović mr sci, porodični terapeut; dr Goran Lažetić, psihijatar
Cilj: Teorijska znanja i veštine
Program: Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil: Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, pravnici, socijalni radnici, pedagozi, defektolozi
Trajanje: Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar

website: https://stbolestizavisnosti.wordpress.com/