Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

BiografijaDr Goran Lažetić, psihijatar

Zaposlen na Kliničkom odeljenju Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti bolesti zavisnosti i „zdrav stil života”. 

Autor i koautor brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima,  objavljenim u nacionalnim i stranim časopisima. Održao više predavanja na raznim seminarima i tribinama sa temom „Zavisnost od Interneta“ i „alkoholizam i narkomanija”. 

Predavač u okviru  Edukativnih kurseva za zdravstvene radnike i saradnike, i  predavač u okviru dvosemestralnih  seminara. 

Autor knjiga: Internet – gospodar ili potčinjeni (2006), Alkoholizam i narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost (2011), Patološko kockanje - sa priručnikom za samopomoć (2012), Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma (2013), Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara (2014), Vodič za odgovorno pijenje alkohola (2014).

Član republičke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma.