Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

понедељак, 29. септембар 2014.

ZNAČAJ MOTIVACIJE I NAČIN UKLJUČIVANJA U U PROGRAM LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTILazetić G, Mladenović I, Svetozarević S, Ćorić B. Značaj motivacije i način uključivanja u program lečenja bolesti zavisnosti.  U: Medicinske i socijalne mere u tretmanu bolesti zavisnosti : zbornik saopštenja / [XXVI Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, 6.i 7. oktobra 2010, Vršac] ; priredio Nastasić P, Beograd : Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije 2011: 107-113  -  616.89(082) COBISS.SR-ID 514589527Poslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstinenciji.

VIDEO IGRE I ZAVISNOSTVideo igre se u svetu uveliko koriste  za zabavu i razonodu, a pored toga, one mogu da deluju i  kao pomoć u oslobađanju od stresa. Igranje igara je prirodan deo odrastanja. To je jedan način da se deca uče druženju i takmičenju.

Kompjuteri  i online igranje, kada se pravilno koriste, nisu opasnije od drugih igara koje deca igraju. Ali ponekad  kompjuterske igre mogu postati  više nego uobičajena igra. Razvija se zavisnost, a kada se razvije zavisnost, dete je psihički i fizički ugroženo. Zbog unapređenja tehnologija, video igre su se razvile i izrasle u moćno sredstvo koje ima uticaj na razne oblasti života. Video igre itekako  utiču na ljude koji ih igraju: nasilje, obrazovanje, pogrešno naučeni obrasci ponašanja,  stereotip prema ženama, zajednici, slab uspeh  i zavisnost. Industrija video igara ostavlja „igračima“ odgovornost da budu svesni negativnih efekata video igara. Iako video igre mogu da imaju mnogo pozitivnih, one takođe utiču na igrače na potencijalno štetan način.

ŠTA JE ZAVISNOST?Zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo psihološkom ili biološkom potrebom čoveka, a doprinosi razvoju određenih(zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih, socijalnih) posledica.

To je veliki ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva. Istraživači su analizirali zavisnost kroz mnoge nivoe, od biohemije ćelija, genetike, neuronskih projekcija, promena u strukturama mozga i funkciji itd...

недеља, 28. септембар 2014.

POVEZANOST „ZAVISNOSTI OD INTERNETA/VIDEO IGARA“ I AGRESIVNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJILažetić G, Svetozarević S, Mladenović I. Povezanost „zavisnosti  od interneta/video igrica“ i agresivnog ponašanja u adolescenciji U : Destruktivnost i autodestruktivnost mladih (urednik Ćurčić V.). Beograd:  "Žarko Albulj"; 2010.U novije vreme se sve više postavlja u fokus interesovanja  prisustvo „zavisnosti od interneta/video igrica“ u populaciji adolescenata i  njihovo agresivno ponašanje kao posledica zavisnosti.
Postulirana priroda „zavisnosti od interneta/video igrica“ u dostupnoj literaturi, odnosno izjednačavanje sa ostalim formama zavisnosti uključuje i poremećaj impulsa kao bitnu komponentu problema koji doživljavaju (1). To bi značilo da i kod zavisnika od „interneta/video igrica“ možemo da očekujemo značajna oštećenja socijalnog funkcionisanja, uključujući i agresivno  ponašanje.


Knjiga Zavisnost od kockanja – sa terapijskim priručnikom
Zavisnost od kockanja – sa terapijskim priručnikom -

I.Mladenović, G.Lažetić
pismo:Latinica
strana: 248
format:165 x 235 mm
povez: Broš
ČIGOJA ŠTAMPA 2014.
ISBN:978-86-531-0051-3

KAKO DROGE UTIČU NA MOZAKKada se unesu u organizam psihoaktivne supstance (PAS) ulaze u komunikacioni sistem mozga i integrišu se u put nervnih ćelija koje normalno šalju, primaju i procesuiraju informacije dobijene iz okoline i tela. Neke supstance, kao što je marihuna i heroin, mogu da aktiviraju neurone zato što je njihova struktura slična, po veličini i obliku, prirodnim neurotransmiterima. Ova sličnost navodi receptore da dozvole PAS da se zakače za njih i aktiviraju nervnu ćeliju. Ove PAS, iako slične moždanim susptancama, ne aktiviraju nervnu ćeliju na isti način kao i prirodni neurotransmiteri, formiraju pogrešnu poruku koja se prenosi kroz komunikacioni sistem. Druge PAS, kao što su amfetamin i kokain, prouzrokuju da nervna ćelija prekomerno otpušta velike količine neurotransmitera ili sprečava normalan proces preuzimanja neurotransmitera iz sinapse. Posledica je veliki broj poruka koje narušavaju komunikacioni kanal (npr. razlikuje se neko ko vam šapuće na uvo i neko ko viče u mikrofon preko zvučnika na uvo). 

петак, 26. септембар 2014.

KOJI FAKTORI ODLUČUJU DA LI ĆE OSOBA RAZVITI BOLEST ZAVISNOSTI„KO SI, GDE ŽIVIŠ I ŠTA RADIŠ“

FAKTORI RIZIKA I ZAŠTITNI  FAKTORI


Faktori koji su istraživanjima definisani kao faktori koji utiču na  razvijanje zavisnosti nazvani su faktori rizika, za razliku od faktora koji smanjuju potencijal za razvijanje zavisnosti i koji se zovu zaštitni faktori.

Faktori rizika i zaštitni faktori mogu se podeliti u pet oblasti:

1. Individualni
2. Porodični
3. Vršnjačka grupa
4. Škola
5. Zajednica

четвртак, 25. септембар 2014.

KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI?Postoje utvrđeni dijagnostički kriterijumi za određivanje zavisnosti, uz biološke markere koje koriste stručnjaci.
Slede neka od pitanja koja se mogu postaviti za brzu identifikaciju problema. 
Bilo koji odgovor sa DA ukazuje da postoji problem sa korišćenjem PAS koji zahteva konsultacije sa stručnjakom u vezi sa daljim koracima.

KNJIGA IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU
IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU - ZAVISNOST OD INTERNETA I VIDEO IGARA sa terapijskim priručnikom


Autori: Dr Goran Lažetić, Dr Ivica Mladenović

ISBN-10(13): 978-86-531-0040-7

Izdavac: Cigoja stampa, Beograd
Godina izdanja: 2014.
Broj strana: 212
Jezik:  Srpski

ŠTA JE ZDRAVLJEPo definiciji svetske zdravstvene organizacije zdravlje je potpuno fizičko, psihičko i mentalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti.

Neki od uslova zdravlja su uravnotežena ishrana, redovna telesna aktivnost i higijena, kao i stabilne porodične i društvene okolnosti. I upravo na ovim uslovima koji su jako važni a malo ko ih ozbiljno sagledava zasniva se i psihička stabilnost.

ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA - razumeti i pobediti zavisnost -

Dr Goran Lažetić
ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA
- razumeti i pobediti zavisnost - 

Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.

 ISBN 978-86-82277-59-0
187 str. Ilustr. 24 cm