Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

петак, 26. септембар 2014.

KOJI FAKTORI ODLUČUJU DA LI ĆE OSOBA RAZVITI BOLEST ZAVISNOSTI„KO SI, GDE ŽIVIŠ I ŠTA RADIŠ“

FAKTORI RIZIKA I ZAŠTITNI  FAKTORI


Faktori koji su istraživanjima definisani kao faktori koji utiču na  razvijanje zavisnosti nazvani su faktori rizika, za razliku od faktora koji smanjuju potencijal za razvijanje zavisnosti i koji se zovu zaštitni faktori.

Faktori rizika i zaštitni faktori mogu se podeliti u pet oblasti:

1. Individualni
2. Porodični
3. Vršnjačka grupa
4. Škola
5. Zajednica


1. INDIVIDUALNI


Mada ne postoje indikacije da postoji neko specifično duševno obolenje koje je „okidač“ za zloupotrebu supstanci, osobe sa duševnim obolenjima češće koriste psihoaktivne supstance od zdravih osoba. Pored toga, korišćenje supstanci pogoršava bilo koje duševno obolenje koje je prisutno i pre uzimanja supstanci. Emocije u vezi sa životnim problemima i osetljivost, stresne situacije kao što je na primer smrt roditelja, ozbiljne nezgode, ratna stanja, mogu uzrokovati da mlada osoba počne sa zloupotrebom supstanci kao put za olakšavanje bola ili da pomogne sebi da lakše podnese neke promene u životu.

FAKTORI  RIZIKA


-          nisko samopoštovanje i snižena lična očekivanja
-          previsoka očekivanja, a slab kapacitet za ispunjenje očekivanog
-          stres, osećanje beznadežnosti, depresivnost
-          pozitivna očekivanja od korišćenja supstanci

ZAŠTITNI FAKTORI


-          pozitivno razmišljanje o zdravom stilu života
-          bavljenje sportom
-          kvalitetno ispunjenje slobodnog vremena (npr. hobi)
-          netolerantnost prema neprihvatljivom ponašanju
-          poznavanje posledica koje nastaju uzimanjem supstanci
-          religijska uverenja

2. PORODIČNI


Bliske veze u porodici i dobra komunikacija su zaštitni faktori za razne izazove, uključujući i korišćenje PAS. Članovi funkcionalne porodice su pod mnogo manjim rizikom za zloupotrebu PAS od članova iz disfunkcionalne porodice.

FAKTORI RIZIKA


-          Roditelji koji koriste PAS
-          Dostupnost PAS u kući (npr. alkohol)
-          Nasilje u porodici
-          Nedostatak poverenja
-          Preambiciozni roditelji
-          Slaba komunikacija

ZAŠTITNI FAKTORI


-          Roditelji vode i propagiraju zdrav stil života
-          Roditelji razgovaraju sa svojom decom i daju im potpunu podršku
-          Pozitivni emocionalni odnosi

3. VRŠNJAČKA GRUPA


Mladi ljudi imaju potrebu da uspostavljaju socijalne kontakte (npr. grupa vršnjaka), gde često preuzimaju obrasce ponašanja te grupe koji mogu imati pozitivne ili negativne posledice.

FAKTORI RIZIKA


-          Prijatelji ili grupa vršnjaka sa problematičnim ponašanjem (želja za dokazivanjem pred vršnjacima)
-          Uticaj vršnjaka veći nego uticaj roditelja
-          Želja za dopadanjem osobama suprotnog pola 

ZAŠTITNI FAKTORI


-          Neodobravanje od strane vršnjačke grupe problematičnog ponašanja
-          Dobro funkcionalno društvo sa zdravim stilom života protiv rizičnog ponašanja
-          Kolektivni sportovi

4. ŠKOLA


Uticaj škole i uključivanje u edukaciju važno su sredstvo u prevenciji od zloupotrebe PAS kod mladih ljudi.

FAKTORI RIZIKA


-          Slaba sigurnost u školi
-          Zlostavljanje od strane drugih učenika
-          Nedostatak preventivnih programa

ZAŠTITNI FAKTORI


-          Velika sigurnost u školi
-      Aktivno uključivanje učenika u razne edukativne programe (edukacija o štetnom delovanju PAS)
-          Uključivanje roditelja u školske aktivnost (npr. edukacija o štetnom delovanju PAS)

5. ZAJEDNICA


Dostupnost supstanci u okruženju (lak pristup legalnim i ilegalnim supstancama) je  važan faktor koji utiče na povećan rizik od zloupotrebe.

FAKTORI RIZIKA


-          Laka dostupnost duvana i alkohola
-          Siromaštvo i slaba sigurnost u zajednici
-          Pristup ilegalnim supstancama

ZAŠTITNI FAKTORI


-          Socijalna kontrola u zajednici
-          Organizacija raznih aktivnosti za mlade ljude (sport, kreativne aktivnosti itd)
-          Preventivni programi u zajednici