Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

четвртак, 25. септембар 2014.

ŠTA JE ZDRAVLJEPo definiciji svetske zdravstvene organizacije zdravlje je potpuno fizičko, psihičko i mentalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti.

Neki od uslova zdravlja su uravnotežena ishrana, redovna telesna aktivnost i higijena, kao i stabilne porodične i društvene okolnosti. I upravo na ovim uslovima koji su jako važni a malo ko ih ozbiljno sagledava zasniva se i psihička stabilnost.


Zdravstveno stanje
Oznaka
Psihološka dimenzija
Fizička dimenzija
Socijalna dimenzija
1
Normalno zdrav
Zdrav
Zdrav
Zdrav
2
Pesimističan
Bolestan
Zdrav
Zdrav
3
Socijalno bolestan
Zdrav
Zdrav
Bolestan
4
Hipohondar
Bolestan
Zdrav
Bolestan
5
Fizički bolestan
Zdrav
Bolestan
Zdrav
6
Mučenik
Bolestan
Bolestan
Zdrav
7
Optimista
Zdrav
Bolestan
Bolestan
8
Ozbiljno bolestan
Bolestan
Bolestan
Bolestan

Wolinksi 1988 – trodimenzionalni koncept zdravlja

ŠTA JE PSIHIČKO ZDRAVLJE?Psihičko  zdravlje se odnosi na naše kognitivno, i/ili emocionalno blagostanje – ili jednostavnije rečeno kako se osećamo i ponašamo.

Psihičko zdravlje može da znači odsustvo psihičkog poremećaja.


Veliki broj ljudi u toku svog života ima neki oblik psihičkih tegoba.

Prema SZO ( Svetska zdravstvena organizacija ) mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog pormećaja već je "stanje blagostanja u kojoj pojedinac ostvaruje sopstvene sposobnosti, može da se nosi sa uobičajenim životnim stresovima, mogu da rade produktivno i plodonosno, pa je u stanju da napravi doprinos sebi porodici i zajednici" .