Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

четвртак, 30. октобар 2014.

KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA DA SE LEČI (ALKOHOLIZAM, NARKOMANIJA, KOCKANJE, INTERNET, VIDEO IGRE)?Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije.

Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami  ne pokažu da HOĆE da se leče!

среда, 22. октобар 2014.

VODIČ ZA RODITELJE – psihoaktivne supstance (PAS)

Biti roditelj nije lako – kao što ni odrastanje nije uvek lako.

Ima mnogo konfliktnih situacija u životu deteta. Deca imaju potrebu da budu nezavisni, da sami donose svoje odluke, i da budu poštovani i voljeni.

Važno je da se roditelji upoznaju sa problemima svog deteta, konfliktnim situacijama u okviru porodice – što može da bude i razlog za eksperimentisanje ili uzimanje psihoaktivnih supstanci.

уторак, 21. октобар 2014.

Vodič za roditelje – Internet i neprikladan sadržajUključuje razne informacije koje roditelji ne bi želeli da njihovo dete gleda, i koje suštinski nisu prikladne za decu. Ponavljano gledanje takvog materijala ima i određene psihološke efekte na samo dete. Istraživanja pokazuju da deca i adolescenti imaju ponašanje koje se često bazira na onome što vide (modeliraju sebe prema viđenim kalupima). 

понедељак, 20. октобар 2014.

ALKOHOL I DROGE: PREVENCIJA JE NAJBOLJA STRATEGIJA 

Zašto je adolescencija kritičan  period?


Rani početak uzimanja PAS povećava rizik od brzog i ozbiljnog razvijanja bolesti zavisnosti. Supstance menjaju biohemijske procese u mozgu, i utiču na rad svihvažnih organa u telu  – i osim zavisnosti mogu se razviti i druge ozbiljne posledice.

Povećan rizik od uzimanja PAS je naročito izražen tokom vremena životne tranzicije kao što je promena škole, preselenje, razvod roditelja... 

четвртак, 16. октобар 2014.

Internet - rizik od interakcijePostoji velika razlika između korišćenja televizije i interneta. Mnogi roditelji za svoju decu koriste ista pravila i norme, i za internet kao i za TV. Međutim, upravo zbog interaktivnosti, međusobnih komunikacija između korisnika, internet se ne može porediti sa televizijom. Deca komuniciraju sa drugim ljudima iz celog sveta putem e-maila, instant poruka, chat room-a, foruma, multimrežnih igara, drugih aplikacija za komunikaciju. 

ZNAČAJ PRIMARNE PORODICE U REHABILITACIONOJ FAZI LEČENJA MLADIH ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCIU radu rehabilitacione grupe uključuju se i drugi  članovi porodice (cela porodica). Posmatrajući primarnu porodicu – sagledavamo je u celini bračni subsistem kao i sibling subsistem. Prema Ackermanu  funkcije moderne porodice su: obezbeđivanje materijalnih potreba i hrane emocionalnih veza i porodičnih odnosa, razvijanje ličnog identiteta oblikovanje seksualnih uloga, socijalna integracija i individualna kreativnost i inicijativa [1]. Po Steingglassu “alkoholičarska porodica je sistem u kome je jedan  član alkoholičar, tako da alkoholizam i ponašanja vezana za pijenje alkohola postaju centralni organizacioni principi porodičnog života” [2]

среда, 15. октобар 2014.

MOTIVACIJAPoslednjih godina obraća se pažnja na bolju motivaciju zavisnika, da shvate posledice, započnu lečenje i opstanu u apstineciji.
  1. Zadatak porodice je da pronađe početnu motivaciju.
  2. Zadatak lekara je da unapredi motivaciju.

уторак, 14. октобар 2014.

PRVI INTERVJU KOD BOLESTI ZAVISNOSTIPsihoaktivna supstanca  (termin je uvela Svetska zdravstvena organizacija u 10. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti – MKB X, ICD 10: 1992) je hemijska materija koja unošenjem u organizam menja psihičku strukturu i duševni život čoveka. U psihoaktivne supstance (PAS) spadaju alkohol, heroin, kokain, opijum,  morfijum, marihuana, LSD, ekstazi, amfetamini, tramadol (trodon), benzodiazepini, barbiturati, lepak, bronza, rastvarači, PCP, itd... Načini uzimanja PAS su: i.v. (preko vene), potkožno injekcijom, pušenjem, inhaliranjem, ušmrkavanjem, gutanjem, neki drugi načini (rektalna, vaginalna sluzokoža).

четвртак, 9. октобар 2014.

Nasilje preko internetaBilo koja vrsta uznemiravanja ili maltretiranja drugih,  proganjanje (cyberstalking), vređanje i omalovažavanje, iznošenje neistina (kleveta), mržnja i diskriminatorske izjave (bez obzira da li je nasilnik toga svestan) u cilju ugrožavanja života i zdravlja druge osobe, preko e-mail, chat soba, instant poruka, vebsajtova (uključujući i blogove), ili tekstualnih poruka je elektronsko nasilje.
U poslednje vreme sve više mladih ljudi postaju žrtve nekog od oblika elektronskog nasilja (vršnjačko nasilje). Dosadašnja istraživanja ne ukazuju na razliku među polovima, kako među žrtvama, tako i među nasilnicima. Bez fizičkog kontakta sa drugima, deca i mladi teže vide i razumeju štetu koju njihove reči mogu naneti. Školski tračevi nađu svoj put do bloga i žrtva trača oseća da je u rukama nepoznatog internet nasilnika. 

уторак, 7. октобар 2014.

ZAVISNOST OD KOCKANJA I NASILJE U PORODICI - ČINJENICEJedna od čestih posledica patološkog kockanja je i nasilje u porodici. Navodim neke činjenice:

  • Postoje mnogi oblici nasilja u porodici: fizičko nasilje, seksualno zlostavljanje, psihološko i emocionalno zlostavljanje, socijalna zloupotreba, finansijska zloupotreba, uznemiravanje i praćenje 

ŠTA JE ZAVISNOST OD KOCKANJA?Termini koji se koriste:


  •     kockanje
  •     patološko kockanje
  •     zavisnost od kockanja
  •     kompulsivno kockanje


Sa brzim širenjem legalizovanog kockanja, kao što su kockarnice, lutrije, i on-line kockanje, „kockarsko ponašanje” je u porastu. Zavisnost od kockanja je poremećaj koji je brzo dosegao ozbiljne razmere, a sve učestalije pojavljivanje osoba sa problemom zavisnosti od kockanja dovelo je do toga da je od 1980. godine ova bolest uvršćena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD – 10) pod imenom patološko kockanje. 


четвртак, 2. октобар 2014.

KOCKANJE I MLADIAmerički Nacionalni savet za problematično kockanje procenjuje da će jedan od pet adolescenata koji igraju neki od oblika igara na sreću razviti zavisnost od kockanja. Studije pokazuju da se kockarske navike u poslednje vreme stiču sve češće u srednjoj školi. Posle popularizovanja pokerskih turnira, internet kockanja, kladionica, i brze legalizacija kazina i lutrije, cela generacija odrasta u društvu u kome je kockanje lako dostupno. Mnogi oblici kockanja su legalni za odrasle i predstavljaju vid zabave, ali mladi vrlo često ovo tumače kao lak način da se „brzo obogate“,  budu popularni ili prihvaćeni u društvu odrsalih.