Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 7. октобар 2014.

ZAVISNOST OD KOCKANJA I NASILJE U PORODICI - ČINJENICEJedna od čestih posledica patološkog kockanja je i nasilje u porodici. Navodim neke činjenice:

  • Postoje mnogi oblici nasilja u porodici: fizičko nasilje, seksualno zlostavljanje, psihološko i emocionalno zlostavljanje, socijalna zloupotreba, finansijska zloupotreba, uznemiravanje i praćenje 
  • Zanemarivanje dece je oblik nasilja u porodici. Deca zavisnika od kockanja su često žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, kao posledica nefunkcionalnog roditeljskog subsistema usled  problema sa kockanjem jednog od roditelja 
  • Studije pokazuju da se nasilje u porodici povećava 10 puta kada je partner patološki  kockar
 
  • 25 - 50% supružnika patoloških kockara su zlostavljani
  • Istraživanjem 144 supružnika patoloških  kockara pronađeno je da ih je 50% fizički i verbalno zlostavljano, a 12% je pokušalo samoubistvo 
  • Istraživanja pokazuju da  tinejdžeri čiji su roditelji kockari  imaju veći rizik da i sami postanu kockari.