Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

среда, 29. јул 2015.

Alkohol i energetska pića

U poslednje vreme - naročito mladi -  sve češće mešaju energetska pića sa alkoholom. S obzirom na to da energetska pića spadaju u stimulanse, a alkohol u grupu depresora CNS-a, njihovo mešanje može imati kobne posledice po organizam.

Energetska pića maskiraju dejstvo alkohola i osoba će sporije primetiti da je pijana. Inače nakon unosa veće količine alkohola, osoba je „umorna“ i uglavnom će prestati da pije.


Stumulišući efekat energetskih pića, međutim, sprečiće  pojavu „umora“ i osoba nastavlja da pije alkohol i pored velike alkoholemije, zbog čega je trovanje alkoholom česta posledica kombinovanja alkohola i energetskih pića.


vodic za odgovorno pijenje alkohola