Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

петак, 12. децембар 2014.

PROMOCIJA KNJIGA

22.12.2014. u 19h

Biblioteka grada Beograda
Rimska dvorana
Knez Mihailova 56


Promocija knjiga


Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom


Izgubljeni u virtuelnom svetu 

 zavisnost od interneta i video igara

Govornici na promociji

Prof. dr Marko Munjiza, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Ivan Dimitrijević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Petar Nastasić, Univerzitet Singidunum

i

autori knjiga

Prim. dr Ivica Mladenović

Dr Goran Lažetić

promocija knjiga