Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 2. децембар 2014.

DEFINICIJE, TIPOVI I RAZVOJ ALKOHOLIZMA (PPT)


Šta je alkohol? Dejstvo alkohola, Alkoholemija, Alkohol
PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
Definicije Alkoholizam
Podela prema načinu nastanka i razvoja alkoholizma:
Druga starija podela koja se ređe koristi:
Tipologija po Jellineku
Standardno piće
Rizično pijenje alkohola u različitim populacionim grupama
Definisani obrasci pijenja alkohola
Pretoksikomanska faza alkoholizma
Toksikomanska faza alkoholizma