Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 25. новембар 2014.

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizmaRepublička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac
Dr Ivica Mladenović, mr sc. med. Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Sekretar
Dr Goran Lažetić, Institut za mentalno zdravlje, BeogradČlanovi

Prof. dr Petar Nastasić, Fakultet političkih nauka, Beograd
Prof. dr Ivan Dimitrijević, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu
Prof. dr Dušan Petrović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Ass. dr Slađana Martinović Mitrović, mr sc. med. Klinika za psihijatriju, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Dr Saša Dimić, dr sc. med. Dom zdravlja Zemun, Beograd
Dr Maja Stanković, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Dr Vesna Davidović, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš
Dr Bratislav Živić, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Dr Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd

Recenzenti vodiča bili su:

Prof. dr Nikola Vučković, upravnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Prof. dr Branko Ćorić, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje,
Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Dr Jasmina Grozdanov, dr sc. med. član RSK za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse,
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd

VODIČ MOŽETE PREUZETI U PDF FORMATU OVDE

vodic za dijagnostikovanje i lecenje alkoholizma
Nacionalno vodic dobre klinicke prakse za dijagnostikovanje i lecenje alkoholizma